Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Study on characteristics and prevention measures of mine roof water disaster in North Guizhou Coalfield
  LI Huigui, SU Deguo, XU Guosheng, WANG Jun
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230307
  Abstract FullText HTML PDF
  The overall design and case of high-quality development of ecological civilization construction in mining area
  CHEN Qi, BAI Zhongke, CAO Yingui, WANG Jinman, ZHOU Wei, ZHAO Zhongqiu, FENG Yu
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240172
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on flotation and magnetic separation metallurgical experimental of low grade high oxidation copper-cobalt ore in SCM Mine Area, DRC
  LIU Jie, ZHOU Kuanda, WANG Hongjie, CHEN Xinghai, MENG Wenfei, LAN Fuyin, LU Zhiguo
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230358
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and application of fineness modulus control system for preparing crushed sand from tunnel slag
  LIN Jing, REN Yang, ZHENG Jun, ZHOU Lei, GAO Xudong, JIANG Shilin, WANG Xiao, WANG Zheng
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230390
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the transport law of coal loading impact dust and dust suppression technology under airflow disturbance
  YU Haili, HOU Qingliang, LI Jingguo, XIDU Rigu, YU Xin
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230571
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the influence of filter scheme on the leaching effect of in-situ uranium mining
  ZHAO Longhao, LI Zhaokun, QUE Weimin, DU Zhiming, YUAN Yuan, YANG Yihan, XIE Tingting, LI Qinci, LI Xinghao, WANG Sichen, ZHANG Yu
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230636
  Abstract FullText HTML PDF
  Cyclical fluctuations of mineral exploration market and analysis of mineral exploration trends in China
  YANG Jianfeng, YU Yun, MA Teng, ZHANG Cuiguang, ZUO Liyan
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240147
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on the influence of conductive solution concentration on the cracking and penetration enhancement of coal of high-voltage electrical pulse
  CHEN Qing, LI Yaobin
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230517
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination and assessment of contracting cost indicators of contractual cost management of coal enterprises: a case of Chengjiao Coal Mine
  ZENG Chaochen, ZHANG Ruiyu, WU Zishuo, DING Wenxing, LIU Kai, LIU Jianyong
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230472
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on hydrogeological structural characteristics and water hazard control mode of Ningtiaota Coal Mine
  GUO Shuquan, WANG Hai
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230750
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and application of filling technology under complex terrain conditions
  WANG Xu, LI Chuang, FA Yuan, GU Yazhou
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230503
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress and engineering practice on comprehensive utilization of tailings
  SHI Canhai, LIU Mingsheng, CHENG Lijia, LAN Rong
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230719
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics analysis of iron tailings and current status and prospects of its utilization technology
  DU Xin, FU Guohui, CHU Huichao, YANG Xiaofeng, FU Yafeng, DONG Zhenhai, LIU Jianjun, MAN Xiaofei, ZHI Hui
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230593
  Abstract FullText HTML PDF
  Enlightenment on the global mining policy changes in 2023
  YU Rui, ZHANG Weibo, ZHANG Fuliang, WANG Liangliang, ZHANG Chao, ZHAO Dongjie, HUANG Xia
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240174
  Abstract FullText HTML PDF
  Applicability of molybdenum tailings powder as admixture of cement-based materials
  YU Xiaojun, NIE Mingzhe, MENG Weiqi, MA Kunlin, SONG Yiping, DU Yanxin, PANG Zheng
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230115
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and application of ArcGIS and SWMM based on stormwater network modification of closed pond tailings pond
  ZHAO Chen, LIANG Hong, TIAN Kai, MO Liangguan, HE Zujie
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230548
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantitative characterization of mining-induced cracks in overlying strata of grouting filling mining in caving area of fully mechanized mining face
  LI Zhihua, GENG Qian, YANG Ke, ZOU Enlong, HE Xiang
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230506
  Abstract FullText HTML PDF
  Development and application of primary fragmentation prediction software for block caving mine
  GUO Xiaoqiang, TAN Qiren, HUANG Min, HUANG Mingfa, LI Shaodong
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230542
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the hydration and gelling properties of copper tailings activated by thermal-mechanical synergy
  LI Chunhui, YI Yuanrong, LIU Wei, LI Jie, SHI Xingli, DINA Jaabay
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230667
  Abstract FullText HTML PDF
  Safety analysis of electromagnetic wave energy for multiloop small loop receiving antenna equivalent to underground circular metal structure
  FAN Sihan, YANG Wei, TIAN Zijian
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230668
  Abstract FullText HTML PDF
  Mine geological environmental impact evaluation based on FAHP-Entropy Weighting Method: an example of limestone mines in Wuming District
  QUAN Yibo, GAN Nengjian, WU Jing, ZHU Minjie, LYU Tangan, LI Zhi
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230516
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on quality evaluation method and application of power coal resources based on clustering algorithm
  TAN Pengfei, GU Chengchuan, ZHAN Run, WU Jiwen, GU Jiayi
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230207
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation of atmospheric diffusion of CO2 and optimization of monitoring points in Yanchang Oil Field
  YANG Kang, YANG Hong, SHEN Zhenzhen, LIU Ying, LIANG Quansheng, YANG Qiangqiang, WANG Hong, YAO Zhenjie, WANG Keyu, MA Zhenpeng
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230435
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on China’s energy security situation and the role of central SOEs from the perspective of generalized energy
  DAN Meihan, ZHANG Houhe, CHE Chao, ZHOU Wuxuehan, REN Yaxi
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240090
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the carbon emission cycle of open-pit building material mines from the perspective of the “dual carbon”
  PEI Mingsong, LIU Hai, LI Xiaowei, DAI Guangjun, LIU Lin, SI Xiaohua, CHEN Aizhang
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20220571
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep prediction model of coal spontaneous combustion temperature based on multi-feature fusion
  WANG Bin, JIA Pengtao, GUO Fengjing, SUN Liuyong, LIN Kaiyi
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230635
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the feasibility of reusing the tailings of Huangyan Lead-Zinc Mine
  WANG Yunfeng, WANG Qianzi, WANG Xiaochen
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230552
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the prediction of mining efficiency of thin coal seam working face based on the Random Forest Algorithm
  LI Wei, LIU Huaguang, ZHU Haili
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230121
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the influence of bursting liability on coal dynamic characteristics
  ZHANG Chuanjiu, REN Jianhui, LI Xuanliang, HAN Peng, DU Taotao
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230210
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on integrated water control technology of drainage and plugging avoidance in Baixiangshan Iron Mine
  ZHU Chengmin, SUN Maogui, ZHANG Ji, ZHAI Hao, YANG Zhu
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230344
  Abstract FullText HTML PDF
  Mining relic protection in Henan Province: status quo, issues, and countermeasures
  LI Daixian
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230037
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the confidential technology processing method of geological data
  CHEN Hui, BAO Shixia
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230470
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of ecological environment quality in Karst coal mining area based on RS and GIS: a case study of Panzhou City
  LIU Fayong, TIAN Xianggui, HE Lin
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230099
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the process and mechanism of unburned bricks from vanadium tailings
  LIANG Xiao, WANG Yonghai, WU Tianjiao, NIU Fangyin, CHENG Qian, NING Xinxia, LI Xiaowen
  DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230114
  Abstract FullText HTML PDF
  More+
  Research on the determination of “list of new energy minerals” in China
  ZHANG Yanfei, CHEN Qishen, XING Jiayun, LONG Tao, ZHENG Guodong, REN Xin, WANG Kun, LI Mei, CHEN Renfeng, ZHANG Yumin
  2024, 33(1):1-11. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240077
  Abstract FullText HTML PDF
  Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2023
  GUO Juan, CUI Rongguo, ZHOU Qizhong, HU Rongbo
  2024, 33(1):12-19. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240085
  Abstract FullText HTML PDF
  Global mining outlook in 2024
  YAN Weidong, HU Rongbo, LIN Bolei, SUN Chunqiang, YU Jiangwei, ZHAO Yun
  2024, 33(1):20-29. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240052
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of domestic and international oil and gas resources situation in 2023 and outlook
  FAN Dalei, WANG Zongli, LI Jian, WANG Yuyan
  2024, 33(1):30-37. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20240076
  Abstract FullText HTML PDF
  Discussion on the recognition and measurement of mineral resource assets from the perspective of the whole life cycle
  SHI Jinling
  2024, 33(1):38-42, 51. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230820
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the relationship between government and market based on the perspective of mineral resources management
  JIANG Saiping, LIU Tianke
  2024, 33(1):43-51. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230464
  Abstract FullText HTML PDF
  Practical exploration of a new mechanism for the joint management of mining rights and reserves under the new situation
  JIANG Menglei, SHU Kun, HU Zhisheng, SONG Hongxia, YANG Aisheng
  2024, 33(1):52-60. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230595
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of “three types and six areas” single well benefit evaluation method in oilfield production allocation
  LIU Chang, ZHANG Yu, ZHANG Man, CHEN Cheng, PENG Mengyun
  2024, 33(1):61-67. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230159
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress, hot spots and trends of post-mining landscape reuse in China from the perspective of “production-living-ecological” spaces
  CHANG Jiang, HOU Yawei, MENG Xiang, YANG Ya
  2024, 33(1):68-79. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230639
  Abstract FullText HTML PDF
  Discussion on environmental restoration work system of abandoned mines
  JIANG Xin, TENG Hongwei, LI Xiangdong, ZHU Yunchuan, GUO Nan
  2024, 33(1):80-86. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230288
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of land damage degree in coal mining area with high groundwater level based on matter element extension method
  LI Chao, CUI Ruihao, ZHANG Xi, ZHANG Xiyuan, MA Jinming, WANG Peijun
  2024, 33(1):87-97. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230014
  Abstract FullText HTML PDF
  Discussion on new method of acidic wastewater treatment in abandoned closed coal mine in Guizhou Province
  FENG Dikuan, TIAN Heli, CHEN Chong, CHEN Hongshen
  2024, 33(1):98-104. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230596
  Abstract FullText HTML PDF
  Monitoring and evaluation method for cross border mining in open-pit mines based on drone technology
  LIU Yi, MA Canxuan, ZHAN Long, FAN Zhuowei, SONG Shiming, ZENG Yong
  2024, 33(1):105-113. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230676
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on coal gangue sorting method based on machine vision
  SHI Yikun, LI Zheng, LI Runtian, DANG Changying, ZENG Zhiqiang
  2024, 33(1):114-121. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230330
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on response characteristics of 2D transient electromagnetic of non-water-conducting fault structure
  QIAO Yuandong, YANG Zhenqiang, JIAO Junjun, NIU Xingguo, LAN Yongqing, TAN Dingrui
  2024, 33(1):122-129. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230433
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of stope structural parameters in non-uniform strip mining under valley terrain
  WANG Qihu, LIU Yihang
  2024, 33(1):130-137. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230104
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on failure depth of floor under impact load disturbance in overlying coal seam mining of middle group coal
  CHAO Tengyue, HUA Xinzhu, ZHU Ye
  2024, 33(1):138-146. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230553
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatio-temporal monitoring and pre-warning technology for rockburst in deep geological structure areas
  HAN Zhengcan, SHI Xiangyuan, SHEN Yinpeng, ZHANG Xiaolei, CHEN Hailong, ZHU Guangan
  2024, 33(1):147-154. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230864
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on deformation characteristics of surrounding rocks in irregular roadway of inclined thick coal seams and asymmetric support technology
  YANG Longlong, CHEN Kaiming, JU Zhiyong
  2024, 33(1):155-162. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230226
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on evaluation system of hydraulic fracturing for directional long drilling of double thick combined hard roof
  YANG Huan, WANG Zeyang, ZHENG Kaige, LI Bingang, LI Yanjun, YANG Sen, WANG Haojie, DAI Nan, WANG Lintao
  2024, 33(1):163-169. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230242
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on development height of water-conducting fracture zone in Banji Coal Mine
  BAI Linyang, LI Yingfu, KONG Peng
  2024, 33(1):170-178. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230203
  Abstract FullText HTML PDF
  Control of geological factors on gas occurrence in Songhe Coal Mine
  GUAN Jinfeng, ZHOU Kan, SI Zhongying, CHENG Chunlian, XU Guosheng, WANG Jianhua
  2024, 33(1):179-185. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230529
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on the influence of ground temperature on coal spontaneous combustion characteristics with different metamorphic degree
  QIN Jianyun, LI Xiaochao, ZHOU Zhongli, YU Xiaohua, SHANG Xuefeng, REN Wanxing, JIA Huilin
  2024, 33(1):186-192. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230461
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the effect of explosive properties on blasting seismic wave propagation and energy attenuation law
  TAN Ming
  2024, 33(1):193-199. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230311
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation analysis of groundwater in karst area and comparison of mining schemes
  ZHANG Fengjuan, YANG Zilong, XING Xuerui, WANG Liyan, LIU Shuqin, LIU Li
  2024, 33(1):200-204. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230057
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and classification of disaster-causing factors of the shaft and roadway in non-coal underground infrastructure mines
  WANG Zhineng, HOU Kepeng, ZHE Yalei, YANG Lei
  2024, 33(1):205-211. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230102
  Abstract FullText HTML PDF
  The development of research on pyrite low alkalinity flotation depressants
  LI Qiang, LI Shufei
  2024, 33(1):212-217. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230010
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation of alkali-activated slag based foam concrete and feasibility study on CO2 sequestration
  LIU Jian, LI Wei, WANG Licai, FAN Jianguo, LIU Qiang, CAO Xiaoqiang, CHENG Weimin, WANG Gang, GUAN Tianju, SONG Changyong
  2024, 33(1):218-225. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230194
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on mineral processing of iron bearing rocks in Bayan Obo West Mine
  TANG Shaoyi, LI Yanxin
  2024, 33(1):226-234. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230279
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on dry grinding and dry separation technology of an iron ore in Chile
  ZHANG Bin
  2024, 33(1):235-242. DOI:10.12075/j.issn.1004-4051.20230215
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 33(1):243-244.
  Abstract FullText HTML PDF
  More+